Vælg en side

Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Anvendelse
  • Almindelige salgs- og leveringsbetingelser NL 92 gælder for alle aftaler med Hesselaa Smedje & Maskinteknik, CVR-nummer 21451991, om salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.
 2. Tilbud og ordrebekræftelse
  • Alle tilbud bortfalder 4 uger fra tilbuddets dato, hvis der ikke er givet accept, mellemsalg forbeholdt.
 3. Leveringsbetingelser og – tid
  • Med mindre andet er aftalt, sørger køber selv for at hente varen hos Hesselaa Smedje & Maskinteknik.
  • Leveringstiden fastsættes efter bedste skøn af Hesselaa Smedje & Maskinteknik. Med mindre andet er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden på op til 14 dage på grund af Hesselaa Smedje & Maskintekniks forhold som rettidig levering, og køber vil ikke kunne udøve nogen beføjelser overfor Hesselaa Smedje & Maskinteknik.
  • Leveringstiden opgives med forbehold for force majeure situationer, og herunder mangler som følge af forsinkelser fra underleverandør.
  • Overskridelse af leveringstiden, som ikke skyldes forsømmelse fra Hesselaa Smedje & Maskinteknik, berettiger ikke køber til at hæve aftalen, og fritager ikke køber fra at overholde betalingsbetingelserne.
  • Eventuelle følgeskader, herunder driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af en eventuel leveringsforsinkelse, er købers egen risiko, som Hesselaa Smedje & Maskinteknik ikke påtager sig ansvar for.
 4. Forsendelse og forsikring
  • Al forsendelse sker for købers regning og risiko, også ved fragtfri levering.
  • Hesselaa Smedje & Maskinteknik bestemmer
   forsendelsesmetoden, såfremt de skal sørge
   for forsendelsen.
  • Køber er forpligtet til straks efter levering at kontrollere at følgeseddel og leverance svarer til den indgåede aftale. Ved afvigelse mellem bestilling og leverance, skal køber give Hesselaa Smedje & Maskinteknik skriftlig besked uden ugrundet ophold. Hesselaa Smedje & Maskinteknik påtager sig ikke ansvar for tab som følge af mangelfuld kontrol og manglende eller for sen reklamation.
 5. Priser
  • Alle priser angives i Danske Kroner (DKK) og ekskl. moms og eventuelle afgifter.
  • Alle priser er dagspriser, og ved ændring i indkøbspriser, materialepriser, arbejdsløn, valutakurser, afgifter, toldsatser o.l. forbeholdes retten til ændringer i priserne på leveringsdagen.
 6. Betalingsbetingelser
  • Betalingsfrist fremgår af faktura.
  • Ved manglende betaling pålægges der 2% renter pr. måned.
 7. Produktansvar
  • I intet tilfælde er Hesselaa Smedje & Maskinteknik ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste og andre indirekte tab.
 8. Reklamation
  • Reklamation må ske umiddelbart efter at fejl/mangler er konstateret.
  • Reklamationen skal være skriftlig, og indeholde en beskrivelse af fejl og mangler ved varen.
 9. Returvarer
  • Returvarer modtages kun efter forudgående skriftlig aftale.
  • Ved returnering af varer bærer køber fragtomkostninger.
 10. Fremvisning
  • Leverancen må ikke gøres til genstand for offentlig fremvisning, herunder udstillinger og messer, uden Hesselaa Smedje & Maskintekniks skriftlige samtykke.

Følgende regler i linket gælder som grundregler, og dem som står ovenfor er det betingelser som vi har tillagt.

NL 92